วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม
ของขวัญของคำพูดที่อ่อนสุภาพ
The Gift Of Kind Words

“ถ้อยคำแช่มชื่นเป็นเหมือนรวงผึ้ง เป็นความหวานแก่วิญญาณจิตและเป็นพลานามัยแก่ร่างกาย” (สุภาษิต 16:24)

     คำพูดที่เหมาะสมนั้นดีกว่าของขวัญที่เป็นเงินและของขวัญทุกอย่างจากแผ่นดินโลก จงอ่านข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเราอีกครั้ง มันพูดเกี่ยวกับคำพูดที่อ่อนสุภาพ เต็มไปด้วยพระคุณ และน่ายินดี สิ่งเหล่านี้เป็นกำลังใจและนำสิ่งที่ดีที่สุดในตัวคุณออกมา สิ่งเหล่านี้นำสุขภาพที่ดีมา

คุณอาจให้ของขวัญที่ดีแก่ใครบางคน แต่ถ้าคำพูดที่คุณให้แก่คนนั้นไม่ดีเท่า ของขวัญของคุณก็ไร้ค่า สงครามในโลกของเราเกิดจากคำพูด และสันติสุขมาจากคำพูด เมื่อยาโคบส่งของขวัญล่วงหน้าไปให้แก่เอซาวผู้ซึ่งได้สาบานว่าจะฆ่าเขา เพราะการหลอกลวงในอดีต ของขวัญนั้นไม่ได้มีความหมายอะไรกับเขามากนัก เอซาวไม่ได้หยุดยั้งการจู่โจมยาโคบแม้ว่าเขาจะได้เห็นของขวัญก็ตาม

อย่างไรก็ตามทันทีที่เขาได้ยินเสียงของยาโคบเมื่อยาโคบเรียกเขาและพูดกับเขาอย่างสันติและด้วยความรักจากหัวใจ มันปลดอาวุธของเอซาวออกไป หัวใจของเขาละลาย นั่นไม่ใช่สิ่งที่พระคัมภีร์กล่าวหรือ? “คำตอบนุ่มนวลช่วยละลายความโกรธเกรี้ยวให้หายไป แต่คำกักขฬะเร้าโทสะ” (สุภาษิต 15:1) คำพูดที่อ่อนสุภาพจะนำมาซึ่งการรักษาและทำให้เกิดการอัศจรรย์

อย่าพูดคำที่รุนแรง ทำให้เจ็บปวด หรือเกลียดชัง จงพูดคำที่อ่อนสุภาพเสมอจากหัวใจของคุณ จงเรียนรู้ที่จะใช้คำพูดที่อ่อนสุภาพ ไม่ใช่คำเยินยอ คำเยินยอมาจากริมฝีปาก และไม่มีชีวิตไม่ว่าจะหวานขนาดไหนก็ตาม คำเยินยอคือการหลอกลวง อย่าเยินยอด้วยคำพูดของคุณ อย่าเป็นเหมือนคนที่ดาวิดอธิบายไว้ใน สดุดี 55:21 เขากล่าวว่า “คำพูดของเขาลื่นยิ่งกว่าเนย แต่สงครามอยู่ภายในใจของเขาถ้อยคำของเขานุ่มนวลกว่าน้ำมัน แต่ทว่าเป็นดาบที่ชักออกมาแล้ว”

คำพูดออกมาจากหัวใจ สิ่งเหล่านี้เปิดเผยสำแดงถึงบุคลิกของคุณ และคุณไม่สามารถซ่อนไว้ได้ ดังนั้นคุณจะต้องเติมหัวใจของคุณด้วยพระคำของพระเจ้า เพราะจากความอุดมสมบูรณ์คุณจะพูดถ้อยคำที่รักษา ยกชู หนุนใจ อวยพร และปลอบใจผู้อื่น

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณที่ความคิด คำพูด และการกระทำของข้าพระองค์ในชีวิตประจำวันและความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้รับคำแนะนำจากพระคำของพระองค์ ข้าพระองค์ยอมจำนนต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างสิ้นเชิงซึ่งทำให้คำพูดของข้าพระองค์ตลอดเวลาเต็มไปด้วยพระคุณ น่าปรารถนา และน่ารัก มีรสชาติเพราะปรุงด้วยเกลือ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 4:29; โคโลสี 4:6


Comments are closed