ศุกร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2015

ก้าวหน้าต่อไป
Keep Making Progress

“ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าได้ฉวยไว้ได้แล้ว แต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่ง คือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสีย และโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้า” (ฟิลิปปี 3:13)

    บางคนคุ้นเคยกับวิถีบางอย่างของชีวิต และพอใจกับสิ่งที่มีอยู่และไม่เห็นบางสิ่งที่ดีกว่า พวกเขาไม่ได้ถูกท้าทายโดยความคิดใหม่หรือความเป็นไปได้ อย่าเป็นเช่นนั้นเลย! ก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆ พระคำบอกเราเกี่ยวกับชายที่ชื่อว่าอิสอัค ผู้ที่ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง “อิสอัคก็จำเริญมีกำไรทวียิ่งขึ้นจนท่านเป็นคนมั่งมีมาก” (ปฐมกาล 26:13) นี่คือความปรารถนาของพระเจ้าสำหรับลูกของพระองค์ทุกคน ชีวิตแห่งความก้าวหน้าและความสำเร็จซึ่งไม่สิ้นสุด

พระคำกล่าวว่าเส้นทางของผู้ชอบธรรมคือแสงสว่างที่ส่องสว่าง และสุกใสขึ้นเรื่อยๆ จนเต็มวัน (สุภาษิต 4:18) พระองค์คาดหวังให้คุณเกิดผลและประสบความสำเร็จในทุกความพยายามของคุณมากขึ้นเรื่อยๆ นี่เป็นมรดกของคุณถ้าคุณบังเกิดใหม่แล้ว ทางในชีวิตของคุณคือทางแห่งการเติบโตที่ต่อเนื่อง การเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น และความสำเร็จที่ไม่สิ้นสุด

ในการรับใช้ของคุณในฐานะคริสเตียน ในธุรกิจของคุณ การเรียน การเงิน ฯลฯ ตอนนี้ระดับของคุณอยู่แค่ไหน และคุณต้องการจะก้าวหน้าต่อไปมากเท่าไร? ไม่สำคัญว่าตอนนี้คุณจะมีความเจริญรุ่งเรือง ประสบความสำเร็จ เข้มแข็ง และมีอิทธิพลมาเพียงใด ยังมีอีกมากที่คุณสามารถเป็นได้ และสามารถทำให้สำเร็จได้ อย่าหยุดพายเรือ มีความกล้าที่จะมีมากขึ้น เพิ่มความ “ไม่พอใจ” สำหรับระดับที่เป็นอยู่ในปัจจุบันของคุณ และพระเจ้าจะทรงเปิดตาคุณให้เห็นถึงความสามารถและความเป็นไปได้ใหม่ๆ นี่ไม่ได้หมายความว่าต้องมีความทะเยอทะยานที่ไม่ธรรมดา แต่ที่คุณจะมีแรงบันดาลใจที่จะฝันสำหรับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าที่อยู่ข้างหน้า

ปฏิเสธที่จะฝันเล็กๆ สำหรับบางคนความฝันของพวกเขาคือต้องการมีบ้านเป็นของตัวเอง และมีรถยนต์ ทันทีที่พวกเขาสร้างบ้านและซื้อรถ พวกเขานอนหลับในความคิดของพวกเขา คิดว่าตัวเองได้ไปถึงเป้าแล้ว อย่าเป็นเช่นนั้น จงก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ถามตัวเองเสมอว่า “สิ่งใหญ่ขั้นต่อไปที่ฉันสามารถทำเพื่อพระเจ้าและเพื่อโลกนี้คืออะไร?” คิดถึงความก้าวหน้าตลอดเวลา

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้ากำลังก้าวหน้าและเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์! ทางของข้าพเจ้าเป็นเหมือนแสงที่ส่องสว่าง ซึ่งสว่างขึ้นเรื่อยๆ จนเต็มวัน! ทุกก้าวที่ข้าพเจ้าก้าวเดินนั้นเป็นการก้าวหน้า ความเจริญรุ่งเรือง ความสำเร็จ และความยิ่งใหญ่ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: เฉลยธรรมบัญญัติ 1:6; ปฐมกาล 26:12-13


Comments are closed