จันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2015

กุญแจที่ขาดไม่ได้สำหรับความสำเร็จ
An Inevitable Key For Success

“เจ้าเห็นคนที่ขยันในงานของเขาหรือ เขาจะได้เข้าเฝ้ากษัตริย์ เขาจะไม่ยืนอยู่ต่อหน้าคนต่ำต้อย” (สุภาษิต 22:29)

    ข้อพระคำตอนต้นแสดงให้เราเห็นถึงส่วนประกอบที่สำคัญของชีวิตที่ประสบความสำเร็จและเจริญรุ่งเรือง-ความพากเพียร! บางคนพบตัวเองในสภาพที่โศกเศร้าในชีวิตเนื่องจากการขาดความสามารถของพวกเขาในการใช้ความพากเพียรในชีวิตของพวกเขา และในสิ่งที่พระเจ้าได้เรียกให้พวกเขาทำ

พระเยซูทรงพากเพียรอย่างถ่อมใจ พระองค์ตรัสไว้ในยอห์น 4:34 “…อาหารของเราคือการกระทำตามพระทัยของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา และทำให้งานของพระองค์สำเร็จ” พระองค์ตระหนักว่าความสำเร็จของพระองค์คือการทำงานของพระบิดา และทำให้สำเร็จ พระองค์ทราบถึงความสำคัญและความหมายของหน้าที่ของพระองค์ และอุทิศพระองค์เองเพื่องานนั้นด้วยวินัยและความพากเพียรที่ไม่ธรรมดา

มีบางคนที่ไม่เคยทำอะไรที่พวกเขาได้รับมอบหมายให้เสร็จหรือสำเร็จ และมีบางคนที่สายเสมอในการไปทำงานหรือคิดข้ออ้างในการไม่ทำงาน คนเหล่านั้นยังคงสงสัยว่าทำไมสิ่งต่างๆ ถึงไม่เป็นไปตามที่พวกเขาต้องการ หรือทำไมพวกเขาถึงไม่ได้เจริญก้าวหน้า เหตุผลของสภาวะที่ย่ำแย่นั้นง่ายมาก พวกเขาเพิกเฉยอย่างเกียจคร้านในการใช้ความพากเพียรในชีวิตประจำวันของพวกเขา ความพากเพียรคือกุญแจหลักที่ทำให้เกิดความสำเร็จ ข้าพเจ้ากำลังพูดถึงเกี่ยวกับความสำเร็จแบบพระเจ้า ไม่ใช่ความหมายของความสำเร็จของโลกนี้

ความพากเพียรนำคุณไปอยู่ต่อหน้ากษัตริย์และเข้าสู่ความมีเกียรติ ในขณะที่ความเกียจคร้านนำไปสู่ความยากจนและความยกลำบาก คนที่พากเพียรทำให้องค์กรของเขาประสบความสำเร็จและเจริญขึ้นมากกว่าตอนที่พวกเขาเข้าไปใหม่ๆ นั่นคือจุดสูงสุดของคนที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง จงมีความพากเพียรในการรับผิดชอบงานทุกอย่างที่อยู่ในการดูแลของคุณ

ให้พิจารณาถึงชีวิตของชายและหญิงที่ประสบความสำเร็จในโลกนี้ ไม่ว่าพวกเขาจะพยามทำสิ่งใดก็ตาม เราจะเห็นองค์ประกอบที่เหมือนกันในชีวิตของพวกเขา นั่นคือความพากเพียร เรื่องนี้สามารถใช้กับฝ่ายวิญญาณได้ เมื่อคุณศึกษาพระคำของพระเจ้าและนำไปใช้อย่างพากเพียรจะทำให้วิญญาณของคุณจำเริญขึ้น คุณจะกลายเป็นผู้ประสบความสำเร็จในวิญญาณของคุณ และการสามัคคีธรรมของคุณกับพระเจ้าจะได้รับการยกระดับขึ้น

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าทำสิ่งต่างๆ ด้วยความสามารถของพระวิญญาณเสมอ ไม่เพียงในความปรารถนาและความพร้อมของข้าพเจ้าในการเริ่มทำบางสิ่ง แต่ทำให้สิ่งเหล่านั้นเกิดผลที่ยอดเยี่ยม ข้าพเจ้าได้รับความมั่นใจถึงชีวิตแห่งเกียรติ ความสง่างาม และสง่าราศี เพราะว่าข้าพเจ้าได้ใช้ความพากเพียรในทุกด้านของชีวิต ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: ปัญญาจารย์ 9:10; สุภาษิต 10:4; สุภาษิต 14:23


Comments are closed