อังคาร ที่ 2 กันยายน 2014

การส่งต่อฤทธิ์เดชของพระองค์
The Impartation Of His Power

“พระเจ้าได้ทรงกระทำอิทธิฤทธิ์อันพิสดารด้วยมือของเปาโล จนเขานำเอาผ้าเช็ดหน้ากับผ้ากันเปื้อนจากตัวเปาโลไปวางที่ตัวคนป่วยไข้ โรคนั้นก็หายและผีร้ายก็ออกจากคน” (กิจการ 19:11-12)

    ในการศึกษาของเราก่อนหน้านี้เราเข้าใจว่าพระคำของพระเจ้ามีชีวิตและฤทธิ์เดชของพระเจ้าอยู่ภายใน และเรายังเห็นว่าการอัศจรรย์เกิดขึ้นได้หลายแบบ ที่ได้เห็นว่าผ้าเช็ดหน้าที่เอามาจากร่างกายของเปาโลและวางบนคนเจ็บป่วย ผ้าเช็ดหน้านั้นไม่ได้มี “บุคคล” ของพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในนั้น แต่เป็นการส่งต่อฤทธิ์เดชของพระองค์

โดยการบังเกิดใหม่แล้ว คุณคือวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ คุณมีฤทธิ์เดชของพระองค์และสามารถส่งต่อฤทธิ์เดชของพระองค์ เหมือนกับที่การส่งต่อฤทธิ์เดชของพระองค์มาจากวัตถุที่นำมาจากร่างกายของเปาโล ทุกสิ่งที่มาจากคุณ หรือสัมผัสกับคุณได้รับการส่งต่อฤทธิ์เดชของพระเจ้า โดยการส่งต่อนั้นนำมาซึ่งความเป็นไปได้ที่พิเศษ

ไม่มีสิ่งใดที่สัมผัสกับคุณแล้วไม่มีส่วนหลงเหลือของพระวิญญาณอยู่ เพราะว่าคุณมีการสถิตอยู่ของพระเจ้าอยู่ภายใน

ถ้าคุณแบ่งปันพระคำกับใครบางคน คุณสามารถส่งต่อการเจิมให้กับคนนั้นผ่านถ้อยคำของคุณ การส่งต่อนั้นนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลง พระวิญญาณของพระเจ้าภายในคุณส่งต่อฤทธิ์เดชและสิทธิอำนาจของพระองค์มาที่ถ้อยคำของคุณ ทำให้ส่งผลกระทบในชีวิตของคนเหล่านั้นที่คุณกำลังประกาศ ความรัก ความห่วงใย และการสถิตอยู่ไหลผ่านจากคุณไปยังพวกเขา นำการสถิตอยู่ของพระเจ้ามายังพวกเขา

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการสถิตอยู่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของข้าพระองค์ ฤทธิ์เดชของพระองค์ถูกเปิดใช้ในข้าพระองค์เพื่อส่งผลกระทบต่อโลกของข้าพระองค์ และส่งต่อพระคุณของพระองค์ให้กับคนมากมายในวันนี้ ข้าพระองค์เดินในสิ่งเหนือธรรมชาติอยู่เสมอ โดยพระวิญญาณของพระองค์ และผ่านทางพระคำ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฟิเลโมน 1:6; ยูดา 1:20


Comments are closed