อาทิตย์ ที่ 3 กรกฎาคม 2016

การยกมือของเรา
The Lifting Of Our Hands

“เหตุฉะนั้น ข้าพเจ้าปรารถนาให้ผู้ชายทั้งหลายอธิษฐานในที่ทุกแห่ง โดยยกมืออันบริสุทธิ์ปราศจากโทโสและการเถียงกัน” (1 ทิโมธี 2:8)

    พระคำแสดงให้เราเห็นบางสิ่งที่ยอดเยี่ยมของการที่ชนชาติอิสราเอลมีชัยชนะเหนือชาวอามาเลข โมเสสได้สั่งให้โยชูวานำทหารออกไปสู้รบกับชนชาติอามาเลข โยชูวาได้ทำตามคำสั่งของโมเสส แต่โมเสสตัดสินใจที่จะขึ้นไปบนเขา พร้อมกับอาโรนและเฮอร์ ในขณะที่โยชูวาต่อสู้กับชาวอามาเลข

ในขณะที่สงครามดำเนินอยู่นั้น อาโรนและเฮอร์สังเกตเห็นบางอย่าง พวกเขาสังเกตเห็นว่าทุกครั้งที่โมเสสยกมือของเขาขึ้น อิสราเอลก็จะมีชัยชนะเหนือกองทัพอามาเลข อย่างไรก็ตามเมื่อมือของเขาตกลง อามาเลขก็มีชัยชนะ ดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจที่จะช่วยโมเสสโดยยกมือทั้งสองข้างของเขาขึ้น ในขณะที่โมเสสนั่งอยู่บนก้อนหิน ผลก็คือ พระคำกล่าวว่า “…โยชูวาปราบอามาเลขกับพลไพร่ของเขาพ่ายแพ้ไปด้วยคมดาบ” (อพยพ 17:13)

สิ่งที่น่าประทับใจมากที่สุดเกี่ยวกับเรื่องนี้คือการแสดงออกของความเชื่อในโลกนี้ทำให้เกิดฤทธิ์เดชจากสวรรค์ และทำให้เกิดชัยชนะสำหรับคนของพระเจ้า โมเสสไม่ได้กำลังพูดอยู่ แต่ตราบใดที่มือของเขายกขึ้นต่อพระเจ้า อิสราเอลมีชัยชนะ แสดงให้เห็นว่ามีฤทธิ์เดชในการที่เรายกมือของเราในการอธิษฐานและในการนมัสการ มีฤทธิ์แห่งชัยชนะผ่านมือของเรา ไม่น่าแปลกใจที่เปาโลกล่าวว่า “ข้าพเจ้าปรารถนาให้ผู้ชายทั้งหลายอธิษฐานในที่ทุกแห่ง โดยยกมืออันบริสุทธิ์…” (1 ทิโมธี 2:8)

ถ้าคุณต้องการเห็นความสำเร็จและชัยชนะมากขึ้นในชีวิตของคุณ จงเรียนรู้ที่จะยกมือของคุณต่อพระเจ้าในขณะที่คุณคิดถึงพระองค์ในการอธิษฐานและในการนมัสการ นี่เป็นกลยุทธฝ่ายวิญญาณในการเอาชนะความยากลำบาก บางทีคุณอาจอยู่ในคริสตจักร ในกลุ่มเซล หรือในการประชุมสามัคคีธรรม และอาจารย์หรือผู้นำกล่าวว่า “ยกมือของเราต่อพระเจ้าในการนมัสการ” อย่ายกมือของคุณและรีบเอาลงเนื่องจากคุณรู้สึกเหนื่อย ชูมือของคุณต่อพระเจ้า ฝึกตัวคุณเองในเรื่องนี้

มีบางสิ่งที่ลึกซึ้งฝ่ายวิญญาณเกี่ยวกับการยกมือและการโบกมือของคุณต่อพระเจ้าในการนมัสการและการอธิษฐาน นำมาซึ่งสัญญาณแห่งชัยชนะและการครอบครองเหนือสถานการณ์ของคุณและความยากลำบากต่างๆ สรรเสริญพระเจ้า

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา มือของข้าพระองค์ยกชูขึ้นต่อพระองค์ในการนมัสการและการสรรเสริญ ไม่มีใครเหมือนพระองค์ พระองค์ทรงยิ่งใหญ่ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า! จากคนทุกยุคทุกสมัย พระองค์ทรงเป็นเหมือนเดิม สัตย์ซื่อและชอบธรรม และเป็นจริง! พระองค์ทรงเข้มแข็งและเป็นผู้ช่วยเหลือในยามยากลำบาก ข้าพระองค์นมัสการพระองค์ในวันนี้

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 141:2; ฮีบรู 13:15


Comments are closed