จันทร์ ที่ 3 เมษายน 2017
การภาวนาด้วยการเฉลิมฉลอง
Meditation With Celebration

“อย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างจากปากของเจ้า แต่จงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะทำตามข้อความทุกประการที่เขียนไว้นั้น แล้วเจ้าจะมีความเจริญ และประสบความสำเร็จ” (โยชูวา 1:8)

    คุณสามารถทำให้หนทางของคุณจำเริญขึ้น ทำสิ่งต่างๆ ด้วยสติปัญญา และมีความสำเร็จที่ดีในทุกส่วนในชีวิตของคุณได้ และกุญแจในการทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ก็คือการภาวนาพระคำ การภาวนาด้วยการเฉลิมฉลอง คุณสามารถกำหนดเวลาสำหรับความรุ่งเรืองและความก้าวหน้าของคุณได้ คุณสามารถบอกตัวคุณเองว่า “ในอีกสองเดือน ฉันจะประสบความสำเร็จในอีกขั้นหนึ่งที่สูงขึ้น” และมันก็จะเป็นไปตามนั้น ถ้าคุณภาวนาพระคำของพระเจ้า

การภาวนานั้นมีอยู่สามระดับขั้นด้วยกัน ขั้นแรกคือเมื่อคุณใคร่ครวญพระคำเงียบๆ พูดและพึมพำด้วยเสียงของคุณเบาๆ ในระดับนี้เป็นระดับที่เงียบ คนที่อยู่ใกล้คุณอาจจะไม่ได้ยินเสียงของคุณ อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้จะพลักดันพระคำลึกเข้าไปในใจของคุณขั้นที่สองคือเมื่อคุณพูดพระคำออกมาดังๆ ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของคุณที่เผอิญอยู่ใกล้ๆ คุณ แต่เพื่อประโยชน์ของคุณเอง แท้จริงแล้ว คุณอาจจะอยู่ในห้องของคุณ หรือในพื้นที่ส่วนตัว แต่คุณกำลังพูดพระคำออกมาดังๆ ทำให้พระคำมีพลังขึ้นมาภายในคุณ และทำให้ความคิดในแง่ลบลดน้อยถดถอยลงไป

ขั้นที่สามของการภาวนาคือขั้นที่สูงสุด นั่นคือสิ่งที่เราให้ความสนใจในการศึกษาพระคำในวันนี้ นั่นคือการภาวนาด้วยการเฉลิมฉลอง คือเวลาที่คุณตะโกน หรือ “คำราม” พระคำของพระเจ้าออกมาในการเฉลิมฉลองแห่งชัยชนะของคุณ เป็นเหมือนการคำรามของสิงโตใส่เหยื่อของมัน เสียงคำรามแห่งความยินดีและการเฉลิมฉลอง “เสียงคำรามของเขาเหมือนสิงโต เขาคำรามดั่งสิงโตหนุ่มทั้งหลาย เขาคำรนขณะตะครุบเหยื่อ แล้วเขาขนไปโดยไม่มีใครช่วยกู้ได้” (อิสยาห์ 5:29)

ในขั้นที่สามนี้ คุณตะโกนพระคำออกมาด้วยการเฉลิมฉลอง เพราะว่าคุณรู้ว่าคุณได้รับชัยชนะแล้ว! ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถเอาสิ่งนี้ไปจากคุณได้! คุณรู้ว่าคุณมีชัยชนะเหลือล้น เป็นผู้ชนะนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์! ให้ฝึกฝนสิ่งนี้

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการปลุกเร้าความเชื่อภายในข้าพระองค์ และประทานสติปัญญาแก่ข้าพระองค์ในการเคลื่อนไปในทิศทางแห่งน้ำพระทัยอันดีเลิศของพระองค์ ชื่นชมในผลดีในชีวิตของข้าพระองค์ในพระคริสต์! ข้าพระองค์กำลังก้าวไปในความรุ่งเรือง ความก้าวหน้า และทำสิ่งต่างๆ ด้วยสติปัญญา เพราะว่าพระคำของพระองค์ทำให้ข้าพระองค์ทำสิ่งที่ถูกต้องเสมอ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ทิโมธี 4:15; สดุดี 1:2-3


Comments are closed