พฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2016

การปรากฏตัวของคุณคือพระพร

Your Presence Means Blessings

“พระยาห์เวห์ทรงอยู่กับโยเซฟ ท่านจึงประสบความสำเร็จ ท่านอยู่ในบ้านคนอียิปต์นายของท่าน” (ปฐมกาล 39:2)

    ในฐานะคริสเตียน ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นรอบตัวคุณ ปฏิเสธที่จะกลัวหรือท้อใจ เพราะว่าคุณคือพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม เลือกเสมอที่จะมองดูสิ่งต่างๆ จากมุมมองนี้ คุณอาจกล่าวว่า “แต่ฉันกำลังเผชิญช่วงเวลาที่ยากลำบากอยู่ตอนนี้ ฉันอาจจะต้องตกงาน” ถึงกระนั้นก็ตาม จงปฏิเสธที่จะท้อใจหรือหมดหวัง แท้จริงแล้วถ้าคุณเพียงแต่มองตัวเองในมุมมองของคนที่คุณเป็นในพระคริสต์ คุณจะตระหนักว่าคุณไม่ได้ตกงาน องค์กรนั้นอาจจะสูญเสียคุณไป!

คุณเป็นสมบัติ อัญมณี ดวงดาว และผู้ชนะ! การปรากฏตัวของคุณในที่ใดก็ตามคือพระพร เพราะว่าคุณคือผู้ได้รับพรของพระเจ้า! คุณเป็นเจ้าของโลกนี้ สิทธิ์ ความสามารถ และสติปัญญาของคุณไม่มีขีดจำกัด! การปรากฏตัวของคุณในองค์กรคือพรสำหรับองค์กรนั้นและทุกคนที่อยู่ในองค์กรนั้น

นี่ไม่ใช่ความจริงสำหรับคนที่ทำงานไม่ดีและถูกไล่ออก ไม่ใช่ ข้าพเจ้ากำลังพูดถึงพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม! พงศ์พันธุ์ของอับราฮัมเป็นคนที่เกิดผล เขาเกิดผลในการดีทุกอย่าง ไม่ว่าเขาจะทำอะไร สิ่งนั้นก็จะเกิดผล นั่นคือมรดกของเขา นี่คือวิธีที่คุณจะต้องคิด คิดถึงโยเซฟ แม้ว่าเขาจะถูกขายไปเป็นทาส ถูกใส่ร้ายและติดคุก เขายังคงเป็นพร มากจนกระทั่งเขาได้รับการมอบหมายให้ดูแลคนอื่นๆ ในเรือนจำ ก่อนหน้านั้น ในฐานะทาสในบ้านของโปทิฟาร์ โปทิฟาร์เห็นว่าพระเจ้าทรงอวยพรเขาเพราะโยเซฟ และได้แต่งตั้งโยเซฟให้ดูแลทรัพย์สินของเขาทั้งหมด

คุณได้รับพรและคุณมีพระพรอยู่กับตัวเอง ที่ใดก็ตามที่คุณไป พระเจ้าทรงไปด้วย สิ่งใดหรือใครที่คุณอวยพรก็จะได้รับพร เพราะคุณ โรงเรียนของคุณ เพื่อนบ้าน เมือง หรือประเทศของคุณจะได้รับพร จำคำของพระเจ้าที่ตรัสกับอับราฮัมว่า
“…ประชาชาติทั้งหมดในโลกจะได้รับพรก็เพราะเชื้อสายของเจ้า” (ปฐมกาล 26:4) นั่นคือสิ่งที่เราทำ เราแจกจ่ายพระพร ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับที่ทรงอวยพรข้าพระองค์และทำให้ข้าพระองค์เป็นพร พระองค์ทรงทำให้ข้าพระองค์จำเริญขึ้นและเกิดผล เป็นพระพรแก่โลกนี้ และเป็นผู้แจกจ่ายความชอบธรรม ความรัก ความเมตตา และความดีของพระองค์ ในนามพระเยซู
อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ปฐมกาล 39:5; ฟีลิปปี 4:13


Comments are closed