เสาร์ ที่ 7 มีนาคม 2015

การปกป้องที่เหนือธรรมชาติ
Supernatural Protection

“ไม่มีการร้ายใดๆจะตกมาบนท่าน ไม่มีภัยมาใกล้ที่อาศัยของท่าน เพราะพระองค์จะรับสั่งเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ในเรื่องท่าน ให้ระแวดระวังท่านในทางทั้งปวงของท่าน” (สดุดี 91:10-11)

    จากข้อพระคัมภีร์ตอนต้น และข้ออื่นๆ เราเห็นว่าดาวิด ผู้เขียนพระธรรมสดุดี ได้รับการปกป้องที่เหนือธรรมชาติในช่วงเวลาของเขา พระเจ้าทรงดูแลเขา พระองค์ทรงปกป้องรักษาเขาไว้จากศัตรูและจากความชั่วร้ายทั้งปวง เช่นเดียวกันกับคุณในวันนี้ สดุดี 91:10 กล่าวว่า “ไม่มีการร้ายใดๆจะตกมาบนท่าน ไม่มีภัยมาใกล้ที่อาศัยของท่าน” ฮาเลลูยา!

ภาวนาในข้อที่สิบเอ็ดอีกครั้ง กล่าวไว้ว่า “เพราะพระองค์จะรับสั่งเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ในเรื่องท่าน ให้ระแวดระวังท่านในทางทั้งปวงของท่าน” นี่หมายความว่าทูตสวรรค์ได้รับคำสั่งให้ดูแลคุณ! ข้อถัดไปก็น่าทึ่งเช่นเดียวกัน “เขาทั้งหลายจะเอามือประคองชูท่านไว้” คุณอาจไม่ “รู้สึก” ว่าทูตสวรรค์อยู่ที่นั่น แต่พระเจ้าบอกว่าพวกทูตสวรรค์อยู่ พระองค์บอกให้คุณรู้ว่าอยู่ใกล้แค่ไหน และปกป้องดูแลคุณอย่างไร “…เกรงว่าเท้าของท่านจะกระแทกหิน” มีการลงรายละเอียดอย่างชัดเจน พวกเขาอยู่ใกล้มาก และพวกเขาดูแลทุกรายละเอียดในชีวิตของคุณ ประทานการปกป้องที่เหนือธรรมชาติ!

คุณอาจกล่าวว่า “แต่นี่ไม่ใช่ประสบการณ์ของฉัน!” บางทีอาจเป็นเพราะว่าคุณยังไม่ตระหนักถึงสิ่งนี้เพียงพอที่จะทำให้เป็นถ้อยคำของคุณ คุณจำเป็นต้องตระหนักว่าคุณได้รับการปกป้องจากพระเจ้า และกล่าวตามนั้น พระคัมภีร์กล่าวว่า “ไม่มีการร้ายใดๆจะตกมาบนท่าน ไม่มีภัยมาใกล้ที่อาศัยของท่าน เพราะพระองค์จะรับสั่งเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ในเรื่องท่าน ให้ระแวดระวังท่านในทางทั้งปวงของท่าน” (สดุดี 91:10-11)

พระเจ้าต้องการให้คุณรู้ว่าถึงแม้การทำลายล้างเกิดขึ้นมากมายในโลก คุณได้รับการปกป้องที่เหนือธรรมชาติ “เพราะพระองค์จะทรงช่วยตัวท่านให้พ้นจากกับของพรานนกและจากโรคภัยอย่างร้ายแรงนั้น” (สดุดี 91:3) นี่คือการประกาศของพระเจ้าผู้เกรียงไกร! พระองค์ทรงช่วยคุณจากกับดักทุกอย่าง และปกป้องคุณไว้จากภัยอันตรายใดๆ อย่าลืมสิ่งนี้ คุณได้รับการปกป้องที่เหนือธรรมชาติ และจะเดินเหนืออันตราย เพราะว่าพระเจ้าคือผู้ดูแลคุณ!

คำอธิษฐาน
    สรรเสริญพระเจ้า พระองค์ทรงเป็นผู้ดูแลข้าพระองค์ เป็นศิลาของข้าพระองค์ เป็นป้อมปราการ และเป็นพระผู้ช่วยให้รอด! พระองค์ทรงรักษาวิญญาณ จิตใจ และร่างกายของข้าพระองค์ไว้จากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง พระองค์ทรงเสริมกำลังและปกป้องข้าพระองค์จากศัตรู เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของข้าพระองค์! วันนี้และตลอดไป ข้าพระองค์เดินในการปกป้องที่เหนือธรรมชาติ นำโดยพระวิญญาณของพระองค์ในสติปัญญาและความชอบธรรม ในการทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 34:7; สุภาษิต 3:25-26


Comments are closed