วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2019

การปกป้องตลอด 24 ชั่วโมง
Twenty-four Hour Protection

“สูงตระหง่านงามตระการตา เป็นความชื่นบานของแผ่นดินโลกทั้งสิ้น คือภูเขาศิโยน ทางเหนือสุด ซึ่งเป็นนครของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ ภายในป้อมของนคร พระเจ้าทรงสำแดงพระองค์ว่าทรงเป็นที่กำบังอันแข็งแกร่ง” (สดุดี 48:2-3)

     ข้อพระคัมภีร์ข้างบนเป็นเพลงยอดนิยมในหมู่คริสเตียน ส่วนที่ขีดเส้นใต้กล่าวว่า “พระเจ้าทรงสำแดงพระองค์ว่าทรงเป็นที่กำบังอันแข็งแกร่ง” ในป้อมปราการของอิสราเอล พระเจ้าทรงเป็นที่รู้จักในฐานะผู้จัดเตรียมที่ลี้ภัยให้แก่ประชากรของพระองค์ ป้อมปราการเป็นที่กำบังแห่งการปกป้องในเวลาของสงคราม แต่พวกเขาไว้วางใจในฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าในการปกป้องพวกเขา ไม่ใช่ในกำแพงที่หนาหรือสูง

สดุดี 91:1 กล่าวว่า “ผู้ที่อาศัยอยู่ในที่ลึกลับขององค์ผู้สูงสุดจะอยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์” (สดุดี 91:1 ฉบับ NKJV) ที่ลึกลับขององค์ผู้สูงสุดนั้นไม่ใช่อาคารหรือพระวิหารที่สร้างขึ้นด้วยมือ แต่คือพระคริสต์ซึ่งเป็นสถานที่ที่คุณอยู่ พระองค์คือการปกป้องของคุณ พระคัมภีร์กล่าวว่าชีวิตของคุณถูกซ่อนไว้กับพระคริสต์ในพระเจ้า (โคโลสี 3:3) ซึ่งหมายความว่าคุณมีการปกป้องตลอด 24 ชั่วโมง! นั่นคือตลอดเวลา คุณได้รับการปกป้องในพระองค์ เพราะว่าพระองค์กลายเป็นป้อมปราการที่คุณอาศัยอยู่ ฮาเลลูยา!

การทรงสถิตของพระเจ้า และความสว่างของพระองค์ที่ซึ่งคุณอาศัยอยู่นั้นเป็นที่สูง เหนือกว่าความชั่วร้ายและความมืดมิดทั้งหมดในโลก จงดำเนินชีวิตด้วยความกล้าหาญด้วยการรู้ว่าไม่มีอาวุธใดที่ต่อต้านคุณจะจำเริญได้ คุณได้รับความปกป้องที่ทรงพลังจากพระเจ้า

นี่คือความมั่นใจของดาวิดเมื่อเขาป่าวประกาศว่า “พระองค์จะทรงปกท่านไว้ด้วยปีกของพระองค์ และท่านจะลี้ภัยอยู่ใต้ปีกของพระองค์ ความซื่อสัตย์ของพระองค์เป็นโล่และเป็นดั้ง ท่านจะไม่กลัวความสยดสยองในกลางคืน หรือลูกธนูที่ปลิวไปในกลางวัน หรือกลัวโรคภัยที่ไล่มาในความมืด หรือความหายนะซึ่งทำลายในเที่ยงวัน” (สดุดี 91:4-6)

อย่าพบว่าคุณขอโทษ ถูกข่มขู่ หรือลังเลที่จะสำแดงความเชื่อมั่นเกี่ยวกับพระคริสต์และข่าวสารแห่งข่าวประเสริฐ จงตระหนักรู้ถึงการปกป้องของคุณในพระองค์ พระคัมภีร์กล่าวว่า “ภูเขาอยู่รอบเยรูซาเล็มฉันใด พระยาห์เวห์ทรงอยู่รอบประชากรของพระองค์ ตั้งแต่บัดนี้สืบไปเป็นนิตย์ฉันนั้น” (สดุดี 125:2)

ไม่มีสิ่งใดและไม่มีผู้ใดที่ควรขัดขวางหรือกีดกันไม่ให้คุณป่าวประกาศว่าพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะว่าพระองค์ยิ่งใหญ่กว่ารัฐบาล สถาบัน หรือฝูงชนใดๆ พระองค์ปกครองและครองครองเหนือจักรวาลนี้! ขอพระสิริจงมีแด่พระนามของพระองค์ตลอดไป!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ไม่มีอาวุธใดที่สร้างขึ้นเพื่อต่อสู้ฉันจะจำเริญได้ และฉันจะกล่าวโทษทุกลิ้นที่ลุกขึ้นต่อสู้ฉันในการพิพากษา ฉันมีการปกป้องอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเหนือชีวิต ครอบครัว และคนที่รัก ฉันอยู่ในพระคริสต์ซึ่งอยู่เหนือความชั่วร้ายและความมืดมิดในโลกนี้ ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: ดาเนียล 3:16-18; สดุดี 27:1-3; อิสยาห์ 43:2


Comments are closed