จันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2017

การท่องจำพระคำเป็นการฝึกฝนฝ่ายวิญญาณที่ดี
Memorizing Scriptures Is Good Spiritual Exercise
“อย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างจากปากของเจ้า แต่จงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะทำตามข้อความทุกประการที่เขียนไว้นั้น แล้วเจ้าจะมีความเจริญ และประสบความสำเร็จ” (โยชูวา 1:8)

    คริสเตียนบางคนสามารถท่องจำพระคำมากมายด้วยใจของเขาได้ ซึ่งเป็นที่น่าชื่นชม ในขณะที่บางคนคิดว่าการท่องจำพระคำนั้นไม่เป็นที่นิยมอีกต่อไป ด้วยการมาของพระคัมภีร์อีเล็กโทรนิคในรูปแบบต่างๆ มาย ซึ่งสามารถใช้การกดปุ่มหรือคลิ๊กเท่านั้น คริสเตียนหลายคนจึงไม่เห็นความสำคัญของการท่องจำพระคำในการศึกษาพระคำส่วนตัว ซึ่งไม่ควรจะเป็นเช่นนั้น

การเรียนรู้ในการท่องจำพระคำนั้นเป็นส่วนพื้นฐานที่สำคัญอย่างมากสำหรับการเติบโตและการพัฒนาที่ดีของ
คริสเตียน แม้ว่าคุณจะสามารถเข้าถึงพระคัมภีร์ได้ง่ายขึ้น คุณจะต้องฝึกฝนความคิดของคุณในการจดจำข้อพระคำ ความคิดของคุณคือประตูสู่วิญญาณของคุณ (2 โครินธ์ 4:4) พระคำของพระเจ้าจะต้องอยู่ในจิตใต้สำนึกเพื่อจะให้เกิดผลได้ในชีวิตของคุณ

เมื่อคุณอ่านพระคัมภีร์ เลือกบางข้อและท่องจำให้ขึ้นใจ นี่คือจุดเริ่มต้นของการภาวนา และยิ่งคุณทำเช่นนี้มากขึ้นเท่าใด พระคำก็จะเข้าไปในวิญญาณของคุณมากขึ้นเท่านั้น เวลาที่คุณใช้ในการเรียนรู้และท่องจำในโรงเรียน คุณต้องฝึกฝนความคิดของคุณในการจดจำพระคำด้วยเช่นเดียวกัน คุณสามารถตั้งเป้าหมายในปีนี้ ในการท่องจำข้อพระคำอย่างน้อยหนึ่งข้อต่อวัน และวันแห่งความก้าวหน้าของคุณ คุณจะประหลาดใจในผลกระทบที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณ!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับผลกระทบของพระคำในวิญญาณของข้าพระองค์ ในขณะที่ข้าพระองค์ภาวนาพระคำ และจดจำความคิดที่ประเมินค่าไม่ได้เหล่านั้นในหัวใจและจิตใต้สำนึกของข้าพระองค์ ข้าพระองค์เกิดผลให้ทุกคนได้เห็น! ข้าพระองค์ดำเนินอยู่เสมอจากจุดแห่งชัยชนะ สง่าราศี ความสำเร็จ และความรุ่งเรือง ที่ซึ่งข้าพระองค์ครอบครอง และปกครองอยู่เหนือสถานการณ์ต่างๆ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ทิโมธี 4:8; เฉลยธรรมบัญญัติ 11:18; เยเรมีย์ 15:16


Comments are closed