พุธที่ 14 สิงหาคม 2013

การทรงเรียกให้ “เดินบนน้ำ”
A Call To “Walk On Water”

“เมื่อเขาทั้งหลายตีกรรเชียงไปได้ประมาณห้าหกกิโลเมตร เขาก็เห็นพระเยซูเสด็จดำเนินมาบนทะเลใกล้เรือ เขาต่างก็ตกใจกลัว” (ยอห์น 6:19)

    ชีวิตคริสเตียนคือการถูกเรียกให้ “เดินบนน้ำ” พูดอีกนัยหนึ่ง คือชีวิตที่เหนือธรรมชาติของความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด ที่ซึ่งคุณไม่เห็นสิ่งกีดขวางหรือข้อจำกัด เป็นชีวิตแห่งการก้าวหน้าจากสง่าราศีหนึ่งไปสู่สง่าราศีหนึ่ง จินตนาการว่าพระเจ้าบอกให้โมเสสไปบอกชนชาติอิสราเอลว่า “เดินไปข้างหน้า” ถึงแม้ว่าจะถูกล้อมหน้าล้อมหลังโดยทะเลแดงที่อยู่ข้างหน้า และทหารอียิปต์ที่อยู่ข้างหลัง สิ่งที่พระเจ้าให้ความสำคัญ ทะเลไม่ใช่อุปสรรค์ที่ขวางกั้นพวกเขาจากแผ่นดินแห่งพันธสัญญา ในที่สุดแล้ว พระเจ้าสั่งให้โมเสสเหยียดแขนของเขาออกเหนือน้ำ และทะเลแดงก็ถูกแยกออกเพื่อให้ชนชาติอิสราเอลเดินข้ามไปบนพื้นแห้ง

เช่นเดียวกันกับโยชูวา ผู้ซึ่งสืบทอดต่อจากโมเสส ต้องเดินผ่านแม่น้ำจอร์แดนพร้อมกับชนชาติอิสราเอล ในการข้ามผ่านสิ่งที่กีดขวางคือแม่น้ำนั้น พระเจ้าได้สั่งให้โยชูวาไปบอกปุโรหิตให้แบกหีบพันธสัญญาของพระเจ้าและเดินไปบนน้ำนำหน้าคนอื่น ๆ พระคัมภีร์บอกเราว่าเมื่อปุโรหิตก้าวไปในน้ำ น้ำนั้นก็แยกออกเพื่อโยชูวาและชนชาติอิสราเอลจะสามารถเดินผ่านไปบนพื้นแห้ง (โยชูวา 3:16)

หลายปีต่อมา ผู้เผยพระวจนะเอลียาห์และผู้ติดตามเอลีชาได้มาที่แม่น้ำจอร์แดนแห่งนี้ คราวนี้ผู้เผยพระวจนะเพียงแค่โยนเสื้อคลุมไปบนน้ำ และแม่น้ำก็แยกออกให้เขาและเอลีชาเดินผ่านไป หลังจากนั้นเอลีชาซึ่งได้เห็นการขึ้นไปของเอลียาห์ก็ได้เดินทางกลับมายังแม่น้ำจอร์แดนอีกครั้ง พระคัมภีร์กล่าวว่า “…แล้วท่านก็เอาเสื้อคลุมของเอลียาห์ที่ตกลงมานั้นฟาดลงที่น้ำ กล่าวว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งเอลียาห์ทรงสถิตที่ใด” และเมื่อท่านฟาดลงที่น้ำ น้ำก็แยกออกไปสองข้างและเอลีชาก็เดินข้ามไป” (2 พงศ์กษัตริย์ 2:14) ช่างน่าอัศจรรย์อะไรเช่นนี้!

และเมื่อมาถึงพระเยซูคริสต์ ในคืนหนึ่ง พระองค์ได้เสด็จขึ้นไปบนภูเขาเพื่ออธิษฐาน และเมื่อพระองค์เสร็จจากการอธิษฐานแล้ว สาวกของพระองค์ได้ขึ้นเรือออกไปในทะเลแล้ว และก็ไม่มีเรือเหลืออยู่ พระองค์ไม่ได้ทำในสิ่งที่โมเสส โยชูวา เอลียาห์ หรือเอลีชาทำ พระองค์มีความคิดใหม่! พระองค์ปฏิเสธที่จะรับรู้น้ำนั้น และเดินไปบนน้ำ ไม่ธรรมดาเลย!

นี่คือพระเยซูที่เรานับถือ เรามีชีวิตและธรรมชาติเดียวกันกับพระองค์ พระองค์ทรงเป็นอย่างไร เราก็เป็นอย่างนั้นในโลกนี้ พระองค์ได้เปิดทางเพื่อเรา สำแดงให้เราเห็นทางที่ยอดเยี่ยมในการจัดการกับความท้าทายของชีวิต คุณไม่จำเป็นต้อง “สั่งทะเลแดง” ให้เปิดออก คุณไม่จำเป็นต้อง “สั่งแม่น้ำจอร์แดน” ให้แยกออก! เหมือนพระเยซู จงปฏิเสธที่จะรับรู้ว่ามันอยู่ตรงนั้น และเดินผ่านไป เดินบนน้ำ! นั่นคือวิธีที่คุณจะออกจากปัญหาและความยากลำบากของคุณ! จงปฎิเสธที่จะเห็นสิ่งกีดขวาง เดินบนมันไป เพราะว่ามันเป็นเหมือนขนมปังสำหรับคุณ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าเป็นในสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าข้าพเจ้าเป็น ข้าพเจ้าเป็นอวัยวะของพระกายของพระองค์ เป็นเนื้อหนังและกระดูกของพระองค์ ที่เต็มไปด้วยความเป็นพระเจ้า! ผู้ที่อยู่ในข้าพเจ้ายิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลกนี้! ข้าพเจ้ากำลังก้าวไปข้างหน้าและขึ้นไปข้างบนในความก้าวหน้าและความสำเร็จ อยู่ในตำแหน่งของสง่าราศีและความยอดเยี่ยม ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 8:37


Comments are closed