พฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2013

การทรงเรียกที่สูงส่ง
A High Calling

“ข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเต็มกำลัง ข้าพเจ้าได้แข่งขันจนถึงที่สุด ข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อไว้แล้ว” (2 ทิโมธี 4:7)

ประโยคที่ว่า “ข้าพเจ้าได้แข่งขันจนถึงที่สุด” ที่อาจารย์เปาโลได้ใช้ในข้อพระคัมภีร์ตอนต้น ได้ให้แนวความคิดว่าเขารู้ว่าเขาถูกเรียกให้ทำอะไร วัตถุประสงค์ในชีวิตของเขาในพระเจ้า เขาได้วางชีวิตของเขาในแผนการณ์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเขา และดำเนินอยู่ในนั้นอย่างสมบูรณ์ ไม่น่าแปลกใจ เมื่อเขาได้ผ่านพ้นมาแล้ว เขารู้ และประกาศอย่างกล้าหาญว่า “ข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเต็มกำลัง…”
ถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณถูกเรียกให้ทำอะไรตั้งแต่แรกแล้ว คุณจะไม่รู้เลยว่าคุณได้ผ่านพ้นแล้วเมื่อใด และคุณก็ไม่สามารถที่จะประเมินความก้าวหน้าของคุณได้เช่นกัน คุณจะต้องรู้ถึงวัตถุประสงค์ของคุณในชีวิตนี้ว่าคืออะไร น่าเศร้าที่หลายคนไม่ได้ตระหนักว่าเขาถูกเรียกให้ทำอะไร คุณอาจจะถามว่า “ทุกคนในโลกนี้ถูกเรียกให้ทำบางสิ่งใช่หรือไม่?” จะพูดอย่างนั้นก็ถูก ทุกคนนั้นถูกเรียกให้ทำให้วัตถุประสงค์ในชีวิตสำเร็จ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่ถูกเรียกให้สำเร็จวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงจากพระเจ้าและอาณาจักรของพระองค์
นี่คือเหตุผลว่าในฐานะคริสเตียน เรามีการทรงเรียกที่สูงที่สุด เพราะว่าหน้าที่ของเรานั้นมาจากพระเจ้า พระเจ้าได้มอบหมายงานอันดับหนึ่งให้กับเรา นั่นก็คือการนำวิญญาณ คุณไม่ได้อยู่ในโลกนี้เพื่อที่จะ “ต่อสี่เหลี่ยมให้ครบ” หรือทำให้นิเวศน์วิทยาสมดุล คุณถูกเรียกให้ทำหน้าที่อันมีเกียรติและยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาให้สำเร็จ คุณถูกกำหนดให้เป็นผู้อารักขาที่สัตย์ซื่อ และเป็นผู้รับใช้แห่งพันธกิจการคืนดีกัน เป็นการทรงเรียกที่สูงส่งจริง ๆ
อาจารย์เปาโลได้พูดถึงมงกุฏแห่งความชอบธรรม ซึ่งพระเจ้าได้เตรียมไว้สำหรับทุกคนที่ได้ทำงานของพระเจ้าในการประกาศข่าวประเสริฐ (2 ทิโมธี 4:8) พระเยซูทรงตรัสไว้ในลูกา 19:13 ว่า “…จงเอาไปค้าขายจนเราจะกลับมา” นั่นหมายถึงการประกาศข่าวประเสริฐ ทำทุกสิ่งที่คุณต้องทำเพื่อนำข่าวประเสริฐไปให้ทุกคนในโลกของคุณ และในที่ต่างๆ เพราะว่าพระเยซูจะกลับมาในไม่ช้า จงเคลื่อนไปโดยความรักของพระองค์ และประกาศข่าวประเสริฐด้วยทุกสิ่งที่คุณมี ทำให้สิ่งนี้เป็นภาระใจของคุณ เพราะว่านี่คือการทรงเรียกของคุณในชีวิตนี้ และเป็นการทรงเรียกที่สูงส่ง!

คำอธิษฐาน
ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ประทานเวลาในแต่ละวัน และช่วยข้าพระองค์ให้ทำตามพระประสงค์และการทรงเรียกในพระคริสต์ ข้าพระองค์กำลังวิ่งแข่งอย่างรวดเร็ว มุ่งหน้าไปสู่หลักชัย เพื่อรับรางวัลแห่งการทรงเรียกอย่างสูงส่งของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ ภายใต้การดลใจของพระวิญญาณของพระองค์ และการนำของพระคำของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 เธสะโลนิกา 1:11; 1 โครินธ์ 9:16


Comments are closed