เสาร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2017
การทรงนำและทิศทางผ่านทางพระคำ
Guidance And Direction Through The Word

“พระวจนะของพระองค์เป็นตะเกียงแก่เท้าของข้าพระองค์ และเป็นความสว่างแก่ทางของข้าพระองค์” (สดุดี 119:105)

    สิ่งที่หลายคนต้องการที่สุดในชีวิตคือคำแนะนำและทิศทาง บ่อยครั้งที่หลายคนพบตัวเองไม่แน่ใจว่าจะก้าวไปทางไหน พวกเขาอธิษฐานขอการทรงนำ แต่เมื่อพวกเขาอธิษฐาน พวกเขาก็ยังไม่แน่ใจว่าพระเจ้าเมื่อไรที่พระเจ้ากำลังพูดกับพวกเขา ถ้าคุณต้องการรู้และได้ยินเสียงของพระเจ้าชัดเจนมากยิ่งขึ้น เป็นเรื่องที่ง่ายมาก ศึกษาพระคำของพระองค์ พระคำของพระเจ้ามีความสามารถที่จะประทานความเข้าใจในวิญญาณของคุณและประทานสายตาให้มองเห็นความจริง

พระคำของพระเจ้าเปิดเผยความจริงของทุกสิ่ง เพราะว่าเป็นแสงสว่างที่แท้จริง (ยอห์น 1:9) ดังนั้นให้พระคำนำทางคุณในทุกสิ่งที่คุณทำ และคุณจะมีสติปัญญาในการดำเนินชีวิต พระคำได้ประทานให้แก่คุณเพื่อทำให้คุณมีความรู้ถึงความรอด (2 ทิโมธี 3:15) นั่นหมายความว่า ผ่านทางพระคำ คุณได้รับการทำให้ฉลาดเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า ดังนั้น ศึกษาและภาวนาพระคำ และคุณจะเดินในสติปัญญาของพระเจ้าเสมอ สติปัญญาเป็นพลังที่จะนำคุณไปในทางแห่งน้ำพระทัยของพระเจ้า

2 ทิโมธี 2:15 กล่าวว่า “จงอุตส่าห์ถวายตัวท่านเองที่พระเจ้าทรงรับรองแล้วแด่พระองค์ เป็นคนงานที่ไม่อับอาย สอนพระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้อง”ยิ่งคุณศึกษาและภาวนาพระคำมากเท่าใด คุณก็จะฉลาดและมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเท่านั้น สติปัญญาของคุณไม่สามารถถูกรั้งไว้ได้ เพราะว่าคุณพูดจากสิ่งที่อยู่เหนือโลกนี้ บางคนอาจจะไม่เข้าใจคุณ แต่ทุกครั้งที่คุณพูด พวกเขาไม่สามารถลืมถ้อยคำของคุณได้ พวกเขาได้ยินสติปัญญาและมองเห็นสติปัญญาในคุณ คุณได้กลายเป็นผู้แก้ปัญญา และคำตอบของคำร้องขอของหลายๆ คน

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

    ทางของข้าพเจ้าส่องสว่างด้วยแสงสว่างแห่งพระคำของพระเจ้า ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่ขาดทิศทาง ข้าพเจ้าเป็นคำตอบของพระเจ้า ทุกที่ที่ข้าพเจ้าไป ข้าพเจ้ามีส่วนร่วม เพราะว่าข้าพเจ้าเต็มไปด้วยสติปัญญาของพระเจ้า และสายตาในการให้คำตอบที่ถูกต้องต่อคำถาม และทางออกสำหรับปัญหาต่างๆ ข้าพเจ้าเป็นคำตอบสำหรับเสียงร้องของคนมากมายในโลกนี้ เพราะว่าข้าพเจ้าทำสิ่งต่างๆ ด้วยสติปัญญาของพระเจ้า ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: โยชูวา 1:8; 1 ทิโมธี 4:15; สุภาษิต 4:7


Comments are closed