พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “ความเชื่อของท่านทั้งหลายอยู่ที่ไหน?” เขาก็กลัวและอัศจรรย์ใจพูดกันว่า “ท่านผู้นี้เป็นใครนะ ถึงสั่งลมกับน้ำได้ และมันก็เชื่อฟังท่าน? (ลูกา 8:25)

ชายหนุ่มคนหนึ่งป่วยหนักมากและคิดว่าเขาจะตาย ในเย็นวันศุกร์วันหนึ่งเขาถูกนำมาพบฉัน หลังจากอธิบายให้ฉันฟังว่าปัญหาคืออะไร ฉันพูดกับเขาว่า “มาพบฉันในวันอาทิตย์”

ต่อมาเมื่อเขาแบ่งปันคำพยาน เขากล่าวว่า “เมื่อศิษยาภิบาลคริสพูดกับฉันว่า  “มาพบฉันในวันอาทิตย์” ฉันรู้ว่าฉันจะไม่ตายก่อนวันอาทิตย์ เพราะว่าฉันจะต้อง ไปพบเขา” เขายึดมั่นในถ้อยคำว่าจะได้พบฉันในวันอาทิตย์ ในที่สุดเราก็ทำพันธกิจต่อเขา และเขาได้รับการฟื้นฟูอย่างน่าอัศจรรย์

นั่นเป็นวิธีการดำเนินชีวิตของคุณในพระคำของพระเจ้า นั่นคือคุณยึดพระคำจากพระเจ้าที่มาถึงคุณและทอดสมอชีวิตของคุณไว้ที่พระคำ คุณดำเนินชีวิตตามพระคำ นอกจากนี้ยังทำให้ฉันระลึกถึงประสบการณ์ระหว่างพระเยซูและเหล่าสาวกของพระองค์ในบางเหตุการณ์ พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “ให้​พวก​เรา​ข้าม​ทะเล​สาบ​ไป​ฝั่ง​โน้น” (ลูกา 8:22) ในระหว่างแล่นเรือมีพายุมากจนเหล่าสาวกกลัวและร้องทูลต่อพระอาจารย์ว่า “พระ​อา​จารย์ พระ​อา​จารย์ เรา​กำ​ลัง​จะ​พินาศ”

พระอาจารย์ตอบสนองต่อพวกเขา คือ สิ่งที่เราอ่านในข้อพระคัมภีร์หลักของเรา พระองค์ถามพวกเขาว่า “ความเชื่อของเจ้าอยู่ที่ไหน?” คำถามของพระองค์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับลมและพายุ แต่พระองค์กำลังพูดว่า “ฉันบอกเจ้าว่าเรากำลังจะไปอีกฝั่งหนึ่ง และถ้าฉันบอกอย่างนั้น เราก็ต้องมาถึงอีกฝั่งหนึ่งโดยไม่คำนึงถึงลมพายุที่พัดแรง เราจะไม่พินาศระหว่างทาง!” พระองค์กำลังพูดว่า “พวกเจ้าควรพึ่งพิงในคำพูดของฉัน”

มันไม่แตกต่างว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นรอบตัวคุณ จงปฏิเสธที่จะตื่นตระหนก อย่ากระวนกระวายกับลมเศรษฐกิจหรือการเมืองรอบตัวคุณ จงยึดมั่นอยู่ในพระคำของพระเจ้า จงดำเนินชีวิตอยู่บนพระคำของพระเจ้า จงดำเนินชีวิตบนพระคำของพระองค์และรู้ว่าจนกว่าคุณจะทำสิ่งนั้นให้สำเร็จก็จะไม่มีสิ่งใดหยุดยั้งคุณได้ ไม่มีสิ่งใดที่สามารถทำลายคุณ จงไปทำธุรกิจของพระเจ้า ประกาศข่าวประเสริฐโดยปราศจากความกลัวและความรู้สึกถูกคุกคาม ผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าอาศัยอยู่ในตัวคุณ ฮาเลลูยา!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

ฉันยอมจำนนต่อการพันธกิจของพระคำอย่างสิ้นเชิง และผ่านทางการศึกษาและการใคร่ครวญ พระคำนั้นผสมผสานกับวิญญาณของฉันและผลิตสิ่งที่ข้อความนั้นได้กล่าวถึงในตัวฉัน ฉันตอบสนองต่อสถานการณ์และสภาพแวดล้อมจากจุดยืนของพระคำ ดังนั้นฉันจึงดำเนินชีวิตอย่างมีชัยทุกวัน ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม

ลูกา 10:19; กันดารวิถี 14:9; สดุดี 22:28; มัทธิว 10:28


Comments are closed