วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2019

การกล่าวสารภาพความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระองค์
The Confession Of His Lordship

“พระเจ้าทรงรักโลกดังนี้ คือได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนิรันดร์” (ยอห์น 3:16)

     ลองถามบางคนว่า “คุณรู้ได้อย่างไรว่าคุณรอดแล้ว?” พวกเขาอาจพูดว่า “ฉันได้สารภาพความบาปของฉัน” นั่นไม่ใช่วิธีการของพระคัมภีร์ในการได้รับความรอด หลักการแห่งความรอดไม่ใช่การสารภาพความบาปของคุณ แต่คือการสารภาพความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระเยซูคริสต์ในชีวิตของคุณ

ไม่มีที่ใดในพระคัมภีร์ที่กล่าวไว้ว่าถ้าคุณสารภาพความบาปทั้งหมดของคุณ คุณจะรอด จะเป็นไปได้อย่างไรที่คุณจะจำความบาปทั้งหมดที่คุณได้เคยทำและสารภาพสิ่งเหล่านั้นได้? สิ่งที่คุณต้องการคือคนที่ถูกสร้างใหม่ และคุณกลายเป็นสิ่งนี้เมื่อคุณสารภาพความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระเยซูด้วยปากของคุณ ด้วยการเชื่อในหัวใจว่าพระเจ้าได้ทรงทำให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตาย โรม 10:9-10 กล่าวว่า “คือว่าถ้าท่านจะยอมรับด้วยปากของท่านว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในใจว่า พระเจ้าได้ทรงให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด เพราะว่าการเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรม และการยอมรับด้วยปากก็นำไปสู่ความรอด” นี่คือสิ่งที่นำคุณเข้าสู่ชีวิตใหม่ในพระคริสต์

หนึ่งในเรื่องราวความรอดที่น่าทึ่งที่สุดคือเรื่องของซาอูลแห่งทาร์ซัสในกิจการ 9 ก่อนการกลับใจของเขาซาอูลคร่าชีวิตผู้คนในคริสตจักรยุคแรกและข่มเหงคริสเตียนทุกหนทุกแห่ง ใน 1 ทิโมธี 1:13 เขาอ้างถึงการปฏิบัติต่อคริสเตียนอย่างโหดร้ายก่อนการกลับใจโดยเรียกตนเองว่าคนหมิ่นพระเกียรติ ข่มเหง และทำการรุนแรง

อัครทูตคนนี้ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นเปาโลได้ให้หลักการสำหรับความรอดในโรม 10:9-10ขันทีชาวเอธิโอเปียซึ่งถูกนำไปสู่ความรอดโดยฟิลิปในกิจการ 8:35-39 ไม่ได้ถูกทำให้สารภาพบาป แต่สารภาพความเชื่อในพระเยซูคริสต์ ดังนั้นเราต้องช่วยให้ผู้คนเข้าใจว่าการกล่าวยืนยันความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระเยซูคริสต์เป็นวิธีการตามพระคัมภีร์ที่จะได้รับความรอด

บางทีคุณกำลังอ่านสิ่งนี้อยู่และคุณไม่เคยบังเกิดใหม่เลย ให้เปิดไปที่หน้าอธิษฐานต้อนรับพระเยซูที่ด้านหลังของหนังสือเฝ้าเดี่ยวนี้และอธิษฐานตามคำอธิษฐานนั้นด้วยสุดหัวใจของคุณ

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณที่ทรงประทานพระคุณให้แก่ข้าพระองค์ในการรับและเชื่อในข่าวประเสริฐของพระคริสต์ ซึ่งเป็นฤทธิ์อำนาจของพระองค์ที่จะช่วยทุกคนที่เชื่อให้รอด ข้าพระองค์เป็นผู้ร่วมส่วนและมีส่วนร่วมในประสบการณ์ของพระเจ้า เป็นเพื่อนร่วมงานของพระองค์ในการนำคนที่ยังไม่รอดไปสู่ชีวิตแห่งความชอบธรรมที่เปี่ยมด้วยพระสิรินี้! ขอบพระคุณสำหรับพระพรและสิทธิพิเศษที่ยิ่งใหญ่นี้ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 โครินธ์1:18; โรม 1:16-17


Comments are closed