อาทิตย์ ที่ 10 มีนาคม 2019

กล้าที่จะเชื่อ
Dare To Believe

พระเยซูตรัสกับเขาว่า ถ้าท่านสามารถเชื่อได้ ทุกสิ่งเป็นไปได้สำหรับคนที่เชื่อ (มาระโก 9:23)

    วันนี้หลายคนกำลังต่อสู้ดิ้นรนที่จะประสบความสำเร็จ กระเสือกกระสนทุกวันเพื่อจะทำให้สำเร็จ ถ้าเพียงแต่พวกเขาจะไว้วางใจในพระเจ้าด้วยชีวิตของพวกเขา พวกเขาจะได้พักผ่อนและเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี นั่นคือพวกเขาจะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับอนาคต สั่นกลัว และหวาดกลัว มองหาวิธีที่เร็วและง่ายที่สุดในการสะสมความมั่งคั่งให้กับตัวเอง หลายคนทำงานหนักทั้งกลางวันและกลางคืน พยายามอย่างหนักที่จะร่ำรวย เพราะพวกเขากลัวว่าถ้าพวกเขาไม่ได้สะสมไว้มากมายสำหรับพวกเขาในตอนนี้ พวกเขาจะล้มละลายในอนาคต ในฐานะคริสเตียน สิ่งนี้ไม่ควรเป็นชีวิตหรือความคิดของคุณ

คุณเป็นเชื้อสายของอับราฮัม ความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรืองของคุณอยู่ในพระคริสต์ นั่นเป็นข้อเท็จจริงที่แน่นอน พระคัมภีร์กล่าวว่าคุณเป็นทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์ (โรม 8:17) โลกนี้เป็นของคุณ จงกล้าที่จะเชื่อสิ่งนี้ นั่นคือสิ่งที่เราอ่านในข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเรา ถ้าคุณเชื่อสิ่งนี้มันจะกลายเป็นความเป็นจริงในชีวิตของคุณ

พระคัมภีร์กล่าวว่าอับราฮัม “…ไม่ได้หวั่นไหวแคลงใจในพระสัญญาของพระเจ้า แต่ท่านมีความเชื่อมั่นคง จึงถวายเกียรติแด่พระเจ้า” (โรม 4:20) ความมั่งคั่งของเขามาได้อย่างไร? พระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้าได้อวยพรเขา เราไม่ได้อ่านในพระคัมภีร์ว่า “อับราฮัมทำงานหนักมากและด้วยเหตุนี้จึงกลายเป็นคนร่ำรวย” มันไม่เกี่ยวกับเหงื่อของคุณ มันเกี่ยวกับความเชื่อของคุณ เป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าคุณสามารถรับและยึดครองพระคุณของพระเจ้าเพื่อตัวของคุณเองได้มากแค่ไหน

ดังนั้นอย่าไล่ตามเงิน เพราะคุณเป็นเจ้าของโลกนี้ ทำไมคุณจึงควรไล่ตามเงินเมื่อมันเป็นหนึ่งในสิ่งที่คุณเป็นเจ้าของพร้อมกับโลกใบนี้? สิ่งที่คุณจำเป็นต้องทำคือเชื่อสิ่งนี้และความจริงอื่นๆ ของพระคำของพระเจ้าเกี่ยวกับมรดกของคุณในพระคริสต์

จงเชื่อว่าพระเจ้าเป็นอย่างที่พระองค์บอกว่าพระองค์เป็น พระองค์ได้ทรงประทานสิ่งที่พระองค์ตรัสว่าพระองค์ได้ทรงประทานให้แก่คุณ และคุณมีสิ่งที่พระองค์ตรัสว่าคุณมี จงติดอาวุธให้กับตัวเองด้วยการตระหนักรู้นี้ และคุณจะดำเนินชีวิตทุกวันในความเจริญรุ่งเรืองและทุกปีในความอุดมสมบูรณ์

คำอธิษฐาน

    พระบิดาที่รัก ข้าพระองค์ขอมอบชีวิตของข้าพระองค์ไว้กับพระองค์ โดยรู้ว่าสิ่งที่ถูกมอบไว้กับพระองค์นั้นจะถูกรักษาไว้ตลอดไป ข้าพระองค์ได้ถูกรักษาและสงวนไว้จากความเสื่อมโทรมและการทุจริตในโลกนี้ และความเจริญรุ่งเรืองของข้าพระองค์ก็เป็นนิรันดร์ ข้าพระองค์เดินอยู่ในพระพรของพระองค์และในการตระหนักถึงของความชอบธรรมของข้าพระองค์ ในพระนามพระเยซูอาเมน

ศึกษาเพิ่มเติมสดุดี 125:1; ยอห์น 3:17-18; 1 ยอห์น 5:4-5


Comments are closed