วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม
กระตือรือร้นที่จะทำดี
Keen To Do Good

“ อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดี เพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้ว เราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควร” (กาลาเทีย 6:9)

     ทุกวันนี้มีคนที่ตัดสินใจที่จะไม่ใจดีและช่วยเหลือผู้อื่นอีกต่อไป ทำไม? พวกเขามีประสบการณ์ที่ไม่ดีหรือเห็นคนอื่นที่ได้รับอันตรายหรือถูกเอาเปรียบในการเสนอตัวเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น

สังคมของเรามีความโหดร้ายมากขึ้นเรื่อยๆ จนหลายคนปิดกั้นความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจ หลายปีที่ผ่านมาถ้าคุณขับรถและเห็นรถจอดอยู่ข้างทาง คุณก็จะช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว แต่เนื่องจากความชั่วร้ายมากมายในโลกทุกวันนี้หลายคนมีความกังวลมากเกี่ยวกับอันตรายจากการช่วยเหลือคนแปลกหน้า นี่คือสิ่งที่ความชั่วร้ายทำให้เกิดขึ้น

ความชั่วร้ายได้ทำให้หัวใจของคนจำนวนมากแข็งกระด้าง พวกเขาต้องการช่วยเหลือ แต่พวกเขาไม่ต้องการกลายเป็นเหยื่อ แต่คุณเห็นไหมว่าคุณต้องไม่เลิกที่จะกระทำดี อย่าลังเลที่จะช่วยเพราะมีฤทธิ์อำนาจในตัวคุณที่เหนือกว่าพลังแห่งความชั่วร้ายทั้งหมดในโลกนี้รวมกัน

พระองค์ผู้อยู่ในคุณยิ่งใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลก คุณไม่ได้ปราศจากความช่วยเหลือ ลองนึกถึงพระเยซู คนรับใช้ของมหาปุโรหิตมาจับกุมพระองค์ และพระคัมภีร์กล่าวว่า “พระเยซูทรงทราบทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพระองค์ พระองค์จึงเสด็จออกไปถามเขาว่า “ท่านทั้งหลายมาหาใคร?” (ยอห์น 18:4) พวกเขากล่าวว่า “พระเยซูชาวนาซาเร็ธ” และในทันใดนั้นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าก็ถูกปลดปล่อยออกมาและพวกเขาทั้งหมดก็ล้มลงภายใต้ฤทธิ์อำนาจนั้น! ทำไมสิ่งนั้นถึงเกิดขึ้น?

เมื่อไม่นานก่อนหน้านี้ในมัทธิว 26 พระเยซูได้กำลังอธิษฐานในสวนเกทเสมเน และฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังแผ่ซ่านผ่านตัวของพระองค์ เมื่อพระองค์พูดว่า “เราคือผู้นั้น” คำพูดนั้นก็ออกไปพร้อมกับฤทธิ์อำนาจ พระองค์ไม่ได้ว่างเปล่า คุณก็เหมือนกัน คำพูดของคุณเต็มไปด้วยฤทธิ์อำนาจ เพราะว่าคุณมีความเป็นพระเจ้าอยู่ภายในคุณ

สิ่งที่คุณต้องการคือคำเตือนสติของพระวิญญาณในเอเฟซัส 5:18 ว่า “และอย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่งจะทำให้เสียคน แต่จงเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณ” เมื่อคุณเต็มล้นด้วยพระวิญญาณคุณจะไม่ต้องกังวลว่าจะตกเป็นเหยื่อในการกระทำความดี

ดังนั้นก่อนที่คุณจะออกเดินทางหรือทำธุระในแต่ละวันให้เต็มล้นไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์! พระองค์จะนำและนำทางคุณผ่านสิ่งดีๆ ทุกอย่างที่พระองค์ตั้งใจให้คุณทำและจะไม่มีใครสามารถทำร้ายหรือขัดขวางคุณได้ สรรเสริญพระเจ้า!

คำอธิษฐาน

     องค์พระผู้เป็นเจ้าที่รัก ขอบพระคุณที่อวยพระพรข้าพระองค์และทำให้ข้าพระองค์เป็นพระพร ดังนั้นในทุกสถานการณ์ข้าพระองค์จะมีทุกอย่างที่ข้าพระองค์ต้องการสำหรับการงานที่ดีทุกอย่าง ข้าพระองค์ไม่เคยเมื่อยล้าในการทำดีเพราะข้าพระองค์ได้รับการนำทางจากพระวิญญาณให้เป็นพระพรแก่โลกของข้าพระองค์ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: กาลาเทีย 6:9-10; ฮีบรู 13:16; สุภาษิต 3:27-28; 1 ยอห์น 3:17


Comments are closed